ကမၻာ့ေရာင္းအား အေကာင္းဆုံး စမတ္ဖုန္း သရဖူဘြဲ႕ကုိ Apple ထံမွ Samsung ျပန္လည္ရရွိ

Samsung-logo-DSC08657.jpg

ေတာင္ကုိရီးယား စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီ Samsung သည္ Apple ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ကမၻာ့ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Samsung သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းသုိ႔ စမတ္ဖုန္း အလုံးေရ ၈၃.၂ သန္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၎အေရအတြက္သည္ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္ သုေတသန ကုမၸဏီ Strategy Analytics မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Samsung ၏ ေစ်းကြက္ေဝစုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ေဝစု အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Apple သည္ ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ စမတ္ဖုန္း အလုံးေရ ၆၁.၂ သန္း တင္ပို႔ခဲ့ရာ ေစ်းကြက္ေဝစု ၁၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာသည္။ Apple ၏ ေစ်းကြက္ေဝစုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကစ၍ ၁၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စတုတၳ သုံးလပတ္တြင္ ၁၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း Strategy Analytics က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Samsung အေနျဖင့့္ အာရွႏွင့္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္လက္ ႀကဳံေတြ႕ရန္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုသုံးလပတ္တြင္ Samsung ၏ စမတ္ဖုန္း ေရာင္းအားသည္ Apple ၏ ေနရာကို ရရွိရန္ ထိေရာက္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီဘြဲ႕ကို ျပန္လည္ရယူ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Strategy Analytics ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေနးလ္ေမာ္စတန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: CNET