စမတ္ဖုန္း ျပန္ထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိဟု Nokia ျငင္းဆို

Nokia.jpg

Nokia အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းဟူ၍ သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပေနမႈကို NokiaTechnologies က ျငင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ၎တို႔အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း Nokia Technologies က ထုတ္ျပန္သြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ R&D စက္႐ုံတြင္ ဟန္းဆက္မ်ား ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈကို သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သတင္းမ်ားသည္ မွားယြင္းလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ သတင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ Nokia ကြန္ရက္ အမႈေဆာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားမွာလည္း မမွန္ကန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

Nokia သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ စမတ္ဖုန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္စီမံကိန္း တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၎စမတ္ဖုန္း ထုတ္ကုန္ကို မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းအား ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ကာ အျခားကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Nokia သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆုံးဟန္းဆက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး touchscreen စမတ္ဖုန္းမ်ား ေပၚေပၚလာခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ က်႐ံႈးခဲ့ကာ Apple ႏွင့္ Samsung တို႔၏ ေနာက္တြင္သာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Nokia သည္၎၏ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း သုံးစြဲသူမ်ားသည္ အျခားစမတ္ဖုန္း မ်ားကိုသာ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္က Nokia သည္ ၎၏ ဟန္းဆက္ လုပ္ငန္းကို Microsoft သုိ႔ကန္ေဒၚလာ ၇.၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

Ref : CNET