တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ iPhone ေရာင္းအားေၾကာင့္ Apple ဒုတိယ သံုးလပတ္ဝင္ေငြ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္

iPhone61.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္က Apple သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒုတိယ သုံးလပတ္အတြက္ ဘ႑ာေရး ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အာရွ၌ iPhone မ်ားစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Apple ၏ဒုတိယ သုံးလပတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ iPhone ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၆.၈ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး (ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၇၇.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) တိုးတက္လာေၾကာင္း ဘ႑ာေရး အမႈေဆာင္ အရာရွိ လူကာေမစရီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ Apple ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းအား တုိးတက္လာျခင္းမွာ ဒုတိယ သုံးလပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ တင္မ္ကြတ္ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ Apple store မ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သလို ဝယ္ယူသူမ်ား Union-Pay ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ စီစဥ္ေပးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကုမၸဏီ၏အြန္လိုင္း စတိုးမ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

iPhone မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိလာေစရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သလို iPad အတြက္လည္း အေကာင္းဆုံး သုံးလပတ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း တင္မ္ကြတ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ Mac ေရာင္းခ်မႈ ႏႈန္းသည္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ ေစ်းကြက္တစ္ခုလုံး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Apple app store အတြက္ စံခ်ိန္တင္ သုံးလပတ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ခဲ့ကာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က တ႐ုတ္ app developer မ်ားအား ကန္ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယံေငြ ေပးေခ်ခဲ့ရေၾကာင္း တင္မ္ကြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia