ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင္တန္းဖြင့္မည္

Cover-IELTS.jpg

ေမလအတြက္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင္တန္းကို ေမလ ၁၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကာလ ၆ ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး Chris Cavey (Lead Educator) မွ ၁ ပတ္လွ်င္ ၂ နာရီ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

IELTS တြင္ ေျဖဆိုရေသာ reading, writing, speaking ႏွင့္ listening အပိုင္းတိုင္း အတြက္ video tutor ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ IELTS နည္းျပ ဆရာမ်ားမွ အႀကံေပးသင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး႐ွိ IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့လာသင္ယူ ေနသူမ်ားႏွင့္လည္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လို သူမ်ားအေနျဖင့္ http://tinyurl.com/understanding-ielts-mm သို႔ သြားေရာက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပိုမိုသိ႐ွိ လုိပါက ဦးေဆာင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီဆရာ Chris Cavey ၏ ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ https://about.futurelearn.com/blog/ielts-english-language-day တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္သည္။

တက္ေရာက္လုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးတင္ျမင့္ (Exams Operations Manager၊ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ) – ဖုန္း-၂၅၆၂၉၀၊၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ အီးေမးလ္ RobertTin.Myint@mm.britishcouncil.org သို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။