ထုတ္ကုန္ ၁ ဘီလီယံခန္႔တြင္ Windows 10 အသုံးျပဳလာရန္ Microsoft ရည္မွန္း

windows10_tech-preview_start-menu-100464961-orig.jpg

Microsoft သည္လာမည့္ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ကုန္ ဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ Windows 10 အသုံးျပဳလာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Windows 10 ျဖန္႔ခ်ိအၿပီး ၂ ႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း Windows 10 ကုိထုတ္ကုန္ ၁ ဘီလီယံတြင္ အသုံးျပဳလာ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft  ၏ operation systems ဆိုင္ရာ ဒုဥကၠ႒ တယ္ရီေမရီဆန္က ဆန္ဖရန္စၥကိုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Build developer ကြန္ဖရင့္၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Microsoft သည္ Windows 10 ကုိယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း Microsoft ၏စီးပြားဖက္ ခ်စ္ပ္ကုမၸဏီ AMD  အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ကမူ Windows 10 မွာ ဇူလိုင္လ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Windows 10 သည္ Microsoft ၏ ေဝဖန္အခံရဆုံး ျပႆနာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ အဆိုပါ operating system သည္ ထုတ္ကုန္ အမ်ားအျပားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို အေတြ႕အႀကဳံသစ္မ်ား ခံစားရမည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဆက္ရာနာဒယ္လာက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Microsoft က Windows 10 သည္ ထုတ္ကုန္မ်ား အားလုံးေပၚတြင္ app မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ platform တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း developer ႏွင့္သုံးစြဲမည့္ သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ developer မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံ code base တစ္မ်ိဳးတည္းကို ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ Developer မ်ားသည္ ATM, tablet, Xbox One ဂိမ္းစက္မ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တီဗြီမ်ားအျပင္ HoloLens virtualreality headset သစ္မ်ားတြင္ Windows 10 အသုံးျပဳထားကာ မည္သည့္ထုတ္ကုန္ ေပၚတြင္မဆို အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ universal app ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET