စီးတီးမတ္ဆိုင္ သံုးဆိုင္တြင္ MPU ကတ္ျဖင့္ စတင္ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္

IMG_1707.jpg

စီးတီးမတ္ဆိုင္ သံုးဆိုင္တြင္ MPU ကတ္ျဖင့္ စတင္ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း City Mart Holding ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မားကတ္တင္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚေမဇင္ စိုးထက္က ေျပာသည္။

City Mart ေျမနီကုန္း၊ City Mart Junction 8 ႏွင့္ City Mart Junction Maw Tin တို႔တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကတ္အသံုးျပဳမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြသယ္သက္သာေအာင္ MPU ကတ္ေတြကို ေစ်း၀ယ္စဥ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေမဇင္စိုး ထက္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆုိင္သံုးဆိုင္တြင္ ဧၿပီလကုန္မွစ၍ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ MPU ကတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဘဏ္မ်ား ကြန္ရက္ အခ်င္းခ်င္း ေငြ ထုတ္ျခင္း၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

MPU (Myanmar Pay Union) ကြန္ရက္တြင္ ဘဏ္ေပါင္း ၂၁ ဘဏ္ ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္ ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ MPU ကတ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ MPU ကတ္ျဖင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ MPU ကတ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွာ THAI ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Myanmar National Airlines ၊ Asian Wings Airways ႏွင့္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း MPU မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Myanmar Mobile Shop တြင္လည္း MPU အေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။