ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ VISA ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ World Travel Prepaid Card ကို စတင္ေရာင္းခ်

Update-News_5.jpg

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ VISA ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ World Travel Prepaid Card ကို ၎တို႔၏ ဘဏ္ခြဲအသီးသီး၌ စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

“ကတ္အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ၿပီးေရာင္းခ်မွာပါ။ ကတ္အေရအတြက္ ၂ ေထာင္ ေရာင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမ်ိဳးကတ္ေတြကို အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးဖူးတယ္” ဟု ဧရာဝတီဘဏ္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးမန္းစိုးထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ Prepaid Card မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အြန္လိုင္းစနစ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက VISA အမွတ္တံဆိပ္ ရွိေနေသာ ေနရာအသီးသီး တြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္း မ်ား၊ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည္ဟု ဧရာဝတီဘဏ္က ေၾကညာထားသည္။

“ျပည္ပမွာဆိုရင္ e Commerce အျပင္ POS ေတြ ATM ေတြမွာပါ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးမန္းစိုးထြန္း၀င္းက ဆိုသည္။

Prepaid Card အတြင္းသို႔ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကးတို႔ ထည့္သြင္းထားရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုး ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပမာဏႏွင့္ လစဥ္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပမာဏတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆိုပါ Prepaid Card ကို ျမန္မာ U – 20 ေဘာလံုးအသင္း အားကစား အက်ၤီႏွင့္ တြဲဖက္ဝယ္ယူမည္ဆိုပါ က ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း က်သင့္ မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ၤီႏွင့္ တြဲဖက္ဝယ္ယူျခင္း မရွိဘဲ ကတ္သီးသန္႔ ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ကတ္တန္ေၾကး ၁ ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဧရာ ဝတီဘဏ္မွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

Prepaid Card မ်ားကို ဧၿပီလ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲအားလံုး၌ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံ၍ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကတ္၏ သက္တမ္းကို ၂ ႏွစ္ သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း ဦးမန္းစိုးထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။