စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ Android အေျခခံ OS တစ္မ်ိဳးကို Tencent မိတ္ဆက္

11178377_10152880055932825_8631136446360963155_n.jpg

Beta အေနျဖင့္ သံုးလျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးေနာက္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ဂိမ္းစက္မ်ား၊ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုး စမတ္ gadget မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Android အေျခခံ OS ကို တ႐ုတ္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Tencent က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

TOS+ ဟုေခၚသည့္ အဆိုပါ operating system ကို ေဘဂ်င္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ GMIC ကြန္ဖရင့္စ္တြင္ Tencent မွ စီအိုအို ရန္ယူရွင္က ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎ OS သည္ မိုဘိုင္းႏွင့္ စမတ္ gadget မ်ားတြင္ Xiaomi ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စမတ္တီဗီကဲ့သို႔ေသာ အိမ္သံုးစမတ္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Alibaba ႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

Tencent သည္ အထက္ပါ OS ကို ဖန္တီးရာတြင္ Xiaomi, Alibaba တို႔ႏွင့္ မတူညီဘဲ thir-party ကုမၸဏီမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အခမဲ့ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ gadget အမည္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရိွေပ။

စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ Mi Air filter ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္သံုးစမတ္ထုတ္ကုန္မ်ားအထိ ကြဲျပားျခားနားေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို Xiaomi က ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Tencent က ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ OS ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Xiaomi သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ ကိုယ္ပိုင္ Android အေျခခံ MIUI ကို အသံုးျပဳထားသည္။

Ref: TechInAsia