ယာဥ္မ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေမာင္းႏွင္မည့္ ျပည္တြင္း ပထမဦးဆံုး ယာဥ္လိုင္း ေျá€

Update-News_5.jpg

ယာဥ္မ်ားအား အြန္လိုင္းမွႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေမာင္းႏွင္မည့္ ျပည္တြင္းပထမဦးဆံုးယာဥ္လိုင္း ေျပးဆြဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စန္းေရာင္နီ Road Transport ကုမၸဏီလီမိတက္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါယာဥ္လိုင္းကို ဗိုလ္တေထာင္မွ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားဝင္းအထိိ ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၃ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္စီးခမွာ ခရီးစဥ္ စ၊ ဆံုး ၂၀၀ က်ပ္၊ ခရီးစဥ္ တစ္ျဖတ္အတြက္ ၅၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ယာဥ္စီးခကို iPay ကတ္စနစ္နဲ႔ပဲ ေျပးဆြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္စီးေရ ၂၅ စီးနဲ႔ စတင္ေျပးသြားမယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပးေနတဲ့ယာဥ္ေတြကို အြန္လိုင္းကေန ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မယ့္ Intelligence Transportation System (ITS) စနစ္ကို အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ ခရီးသည္ ၅၀ ဦးသာ တင္ေဆာင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႔အေပါက္မွတက္၊ ေနာက္ အေပါက္မွဆင္းစနစ္ က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ SRT (1) ယာဥ္လိုင္းအမည္ျဖင့္ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္ေပၚတြင္ CCTV စနစ္ တပ္ဆင္ထားကာ Central Control မွ ITS စနစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ယာဥ္မ်ားအား ဂိတ္ထြက္အမွတ္စဥ္လိုက္ ေမာင္းႏွင္ေစျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္လူဦးေရအတိုင္းသာ တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ လုေမာင္း၊ ၿပိဳင္ေမာင္း မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ (စပယ္ယာ) အစားယဥ္အကူ (ဝန္ေဆာင္မႈ) စနစ္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

SRT (1) ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္လိုင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ITS စနစ္ႏွင့္ iPay (E-Ticket) စနစ္သံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္လိုင္းအျဖစ္ ေျပးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါယာဥ္လိုင္း စီးႏိုင္ရန္အတြက္ iPay ကတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။