CVT Myanmar ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

CVT-1.jpg
CVT-2.jpg
CVT-3.jpg
CVT-4.jpg

Center for Vocational Training/ CVT Myanmar မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးသင္တန္းမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ဧၿပီလ ၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈ
လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ် ဳပ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။