Bonza Word Puzzle

Bonza.jpg

Bonza Word Puzzle App သည္ Crossword Puzzle Game အမ်ိ ဳးအစား App တစ္ခုျဖစ္သည္။ iPhone, iPad တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥာဏ္စမ္းဂိမ္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစမည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါမွာေတာ့ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 6.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။