လူပုံတူအ႐ုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 3D printer တစ္မ်ိဳးကို Twindom ကုမၸဏီဖန္တီး

_82544354_comparison.jpg

Twindom ကုမၸဏီသည္ လူပုံတူအ႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စက္႐ုံသုံး colour 3D printer မ်ားကို တက္ဆက္စ္ျပည္နယ္ ဆန္အန္တိုနီယိုၿမိဳ႕ရွိ American Physical Society အဖြဲ႕၏ ျပပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

၎ျပပြဲတြင္ ကင္မရာ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာ၌ လည္ပတ္ေနသည့္ ဆုံလည္အဝိုင္းတစ္ခုရွိၿပီး အဆိုပါဆုံလည္ေပၚသုိ႔ လူတက္ေရာက္လိုက္သည့္အခါ ကင္မရာမ်ားက scan ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ပုံတူအ႐ုပ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပပြဲအတြင္းရွိ ပုံတူအ႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ scan ျပဳလုပ္ၿပီးသား အခ်က္အလက္မ်ားကို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အီမရီဗီလီၿမိဳ႕ရွိ Twindom ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ကာ စက္႐ုံသုံး 3D printer ျဖင့္ ပုံတူအ႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လူခ်စ္လူခင္မ်ားေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ပုံတူအ႐ုပ္ကို ထုတ္လုပ္၍ သိမ္းဆည္းထားလိုသူ မိသားစုမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကို ဦးတည္ထားေၾကာင္း Twindom ကုမၸဏီအား တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ ရစ္ခ်တ္ ဘာဝတ္ခ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားစြာ၏ အ႐ုပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီက 3D ပုံရိပ္မ်ား ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္သည့္ ကင္မရာမ်ားပါဝင္ေသာ အခန္းငယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

Twindom သည္ Twinstant ဟု အမည္ေပးထားသည့္ 3D printer ကို လက္လီေစ်း ကန္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ၎ကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ ကုမၸဏီမ်ားက ဝယ္ယူထားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ လန္ဒန္ကုမၸဏီ Empower3D က ၎တို႔၏ 3D printer ကို အသုံးျပဳ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘန္ဝတ္ခ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Twindom သည္ tablet အေျခခံထားေသာ မိုဘိုင္းျဖင့္ scan ျပဳလုပ္၍ ပုံတူအ႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎ 3D printer ျဖင့္ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ပုံတူအ႐ုပ္မ်ားသည္ အေရာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာတြင္ ၿပီးျပည့္စုံမႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC