ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈကို သတိထားၾကရန္ FBI သတိေပး

airlinewfi.jpg

အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စုံစမ္း ေရးအဖြဲ႕(FBI) က ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဟက္ကာမ်ား ၏အႏၲရာယ္ကို သတိထားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ သြားခဲ့သည္။

လုံၿခဳံေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ခရစ္ေရာဘတ္သည္ ေလယာဥ္ စီးေနစဥ္အတြင္း United Airlines ေလယာဥ္၏ Wi-Fi ကြန္ရက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း tweet ျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ FBI သတိေပးမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ United Air-lines သည္ မစၥတာေရာဘတ္အား ၎တို႔၏ ေလယာဥ္စီးနင္းခြင့္ကို

ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ FBI ႏွင့္ အေမရိကန္ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (TSA) တို႔သည္ ေလယာဥ္၏ WiFi မွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ စနစ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မရွိေသးေသာ္လည္း သက္ေသမ်ားကို စုေဆာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

FBI သည္ ၎၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Wired မဂၢဇင္းက ေရးသားခဲ့သည္။ ၎အခ်က္မ်ားမွာ ေလေၾကာင္းခရီးသြားမ်ားက ေလယာဥ္အတြင္းရွိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္ (IFE) ကို ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမည္မသိႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သတင္းေပးပို႔ရန္၊ IFE စနစ္မ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ port မ်ားမွ အကာမ်ားကို ျဖဳတ္ျခင္းစသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ သက္ေသမ်ား ေတြ႕ရွိရပါက သတင္းေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္ကြန္ရက္ စနစ္၊ အလိုအေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ (ADS-B)၊ ေလယာဥ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းေပးပို႔သည့္ စနစ္ (ACARS) ႏွင့္ ေလေၾကာင္း အသြားအလာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စာသားမ်ား ပါဝင္သည့္ လူမႈေရးမီဒီယာ messages အပါအဝင္ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သံသယရွိဖြယ္ သက္ေသမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ရန္၊ ကြန္ရက္ကို scan ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ရက္သုိ႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ သံသယရွိသည့္ အျပဳအမူကို စစ္ေဆးရန္ ကြန္ရက္ မွတ္တမ္းကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးကာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို FBI က ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့သည္။

Ref: BBC