ကမၻာ့အျမန္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ maglev ရထား

82449586_101300483.jpg

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စြမ္းအင္သုံးရထားကို ဖူဂ်ီေတာင္ အနီးတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရာတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ ၆၀၃ ကီလိုမီတာ (၃၇၄မီတာ) အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အျမန္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထက္ပါ စမ္းသပ္မႈသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၅၉၀ ကီလိုမီတာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ယခင္စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Maglev ရထားမ်ားသည္ သံလမ္းေပၚတြင္ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မ်ားျဖင့္ မတင္ေပးထားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ရထားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ Central Japan Railway (JR Central) သည္ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္တြင္ နာဂိုရာၿမိဳ႕အခ်က္အခ်ာ ေနရာႏွင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕အၾကားတြင္  maglev ရထားမ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ Maglev ရထားသည္ ၂၈၀ ကီလိုမီတာရွိ အဆိုပါ ခရီးအကြာအေဝးကို လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ အခ်ိန္ထက္ဝက္ သက္သာေစၿပီး မိနစ္ေလးဆယ္ခန္႔ျဖင့္ ေျပးဆြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Maglev ရထားကို စီးနင္းမည့္ သူမ်ားသည္ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ စီးနင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ  တစ္နာရီလွ်င္  ၅၀၅  ကီလိုမီတာအထိသာ ေျပးဆြဲသြားမည္ဟု ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ရွင္းကဆန္ ဟုေခၚေသာ က်ည္ဆန္ရထားသည္  တစ္နာရီလွ်င္  ၃၂၀  ကီလိုမီတာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္။

Maglev ရထား ေျပးဆြဲေရးအတြက္ နာဂိုရာအထိ ေျပးလမ္းတည္ေဆာက္မႈ စရိတ္သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံ (ေပါင္္စတာလင္ ၆၇ ဘီလီယံ) နီးပါးက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။  ထိုရထားလမ္း တည္ေဆာက္မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စရိတ္ႀကီးျမင့္သည့္ လိုဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း AFP သတင္းေအဂ်င္စီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ Maglev  ရထားမ်ားသည္  တိုက်ိဳႏွင့္ အိုဆာကာ ခရီးအကြာအေဝးကို တစ္နာရီအတြင္း ေျပးဆြဲေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ထက္ဝက္ခန္႔ သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: BBC