ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန ႐ုံးခန္းကို ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အေမရိကန္ အစိုးရá€

Homeland-Securiyt.jpg

အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားရွိ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဌာန (Homeland Security Department) ႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆန္ဖရန္ စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ လုံၿခဳံေရးဆို္င္ရာ RSA ကြန္ဖရင့္၌ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး ဂ်ာဂၽြန္ဆင္က ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားတြင္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ုံးခန္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန အေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္ (အေမရိကန္

အစိုးရ ႐ုံးစိုက္ရာေနရာ) ကို အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာလူေတြ ေရာက္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက အရာအားလုံးကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အျပင္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူအားလုံးကိုလည္း မပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အတူတူလက္တြဲ လုပ္ကုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး ဂ်ာဂၽြန္ဆင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန၏ လုံၿခဳံေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္ NCCIC စင္တာတြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းရွိ နည္းပညာ ရွင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : CNET