ဘာသာစကား ၂၀ အား အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူျပဳ Tablet

IMG_8472.jpg

ဘာသာစကား ၂၀ ခန္႔အား အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ဆို ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ သင္ေထာက္ကူ Learning Tablet အမ်ိဳးစားသစ္တစ္ခု ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Tablet မွာ Mobilo  V-72 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Mobilo Language Learning Tablet အမည္ျဖင့္ ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ Tablet မွာ Android OS Version 4.2.2 အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားေသာ Tablet ျဖစ္ၿပီး ယင္း Tablet တြင္ ဘာသာစကားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ုရွ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ဘဂၤါလီ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အာရပ္ အစရွိေသာ ဘာသာစကား အမ်ိဳး ၂၀ အား အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Tablet တြင္ ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း မ်ားအတြက္ ဘာသာစကား သင္ယူျခင္း၊ အသံျဖင့္ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ စကားေျပာအဘိဓာန္ (OXFORD Dictionary)၊ လုပ္ငန္းသံုး အဘိဓာန္၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ဦးေႏွာက္ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အေျခခံမွ စတင္သင္ၾကားျခင္း၊ ခရီးသြား ၁၀၀၊ ေမးခြန္းမ်ား (သဒၵါ ၊ ေဝါဟာရ)၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာ စာအုပ္၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ကဒ္၊ စကားေျပာေစခိုင္းျခင္း၊ အသံထြက္စာအုပ္ အစရွိေသာစ နစ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Learning Tablet အားတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေပးေသာ NMC Co.,Ltd မွတာဝန္ရွိသူ ကိုစိုးေငြရက ”ဒီ Tablet ဟာ ပံုမွန္ Tablet တစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕ခရီးသြား အိတ္ေဆာင္ Dictionary တစ္ခုလို၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာျပန္ ပစၥည္းတစ္ခုလိုမ်ိဳး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Android OS ကိုအသံုးျပဳ ထားတဲ့အတြက္ အျခားကိုယ္ အသံုးျပဳလိုတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြနဲ႔ App ေတြ၊ ဂိမ္းေတြကိုလည္း ထပ္ထည့္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းလိုင္းအတြက္ေတာ့ ဖုန္းကတ္ထည့္သံုးဖို႔ Sim Card ေပါက္ မပါဝင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Wi-Fi စနစ္နဲ႕ေတာ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Tablet တြင္ပါဝင္ေသာ စနစ္မ်ားထဲ၌ စကားေျပာ အဘိဓာန္ OXFORD အဘိဓာန္စနစ္မွာ စကားေျပာဆိုျခင္း စာေၾကာင္းမ်ားအား ဘာသာျပန္ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ ၿပီး မိမိသိရွိလိုေသာ ေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စာေၾကာင္းအလိုက္ ရွာေဖြအသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အသံုးျပဳေျပာဆိုလိုေသာ ဘာသာစကား အမ်ိဳးအစားအတိုင္း အသံထြက္ႏွင့္ စာလံုးေပါင္းအား ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ) ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ေျပာဆိုလိုပါက ရွာေဖြေသာ ေနရာတြင္ ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္သို႔ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျမန္မာစာျဖင့္ ေနေကာင္းလားဟု ႐ိုက္ထည့္ ရွာေဖြလိုက္ပါက အဂၤလိပ္စာျဖင့္ How are you? ဟုေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး အသံထြက္ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ပင္ အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာ၊ ဂ်ာမန္မွ ျမန္မာ၊ ျမန္မာမွ ဂ်ာမန္၊ ထိုင္းမွ ျမန္မာ၊ ျမန္မာမွ ထိုင္း အစရွိသျဖင့္ ပါဝင္ေသာ ဘာသာစကားအမ်ိဳး ၂၀ လံုးအတြက္ အျပန္အလွန္ ရွာေဖြအသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ခရီးသြား ၁၀၀ စနစ္မွာလည္း ခရီးသြားလာသူမ်ား ျပည္ပသို႔ သြားလာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္တြင္ ဘာသာစကားမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ဆို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ စကားေျပာဆိုမႈ အေျခခံ ပံုစံမ်ား၊ ႏႈတ္ဆက္ပံု၊ ပါတီ၊ သူငယ္ခ်င္းဖြဲ႕ျခင္း၊ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း အစရွိသျဖင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ခြဲ ၁၀ ခု ခြဲျခားေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိသိရွိလို ေျပာဆိုလိုေသာ စကားလံုးႏွင့္ အသံထြက္အား ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ လ်င္ျမန္စြာရွာေဖြ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

”ဒီ Tablet ကို အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ ဘာသာစကားေတြကို အသံထြက္ေရာ စာလံုးေပါင္းေတြကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့အ တြက္ ဒါက ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူ သူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္စာအတြက္ Dictionary ေတြက ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြအေနနဲ႔ ရွာေဖြအသံုးျပဳဖို႔ လြယ္ကူေပမယ့္ အျခား စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ အစရွိတဲ့ ဘာသာစကားေတြ အတြက္ကေတာ့ ရွာေဖြအသံုးျပဳဖို႔ သိပ္ၿပီးမလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ Tablet ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ဘာသာစကားေတြကို စတင္ေလ့လာ ခ်င္သူေတြအတြက္ ဘာသာစကား ၂၀ ကို အျပန္အလွန္ ေလ့လာႏိုင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ Voice Translate လို႔ေခၚတဲ့ အသံနဲ႔ ဘာသာျပန္တဲ့ စနစ္မွာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အသံထြက္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး Offline အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း မွန္ကန္မႈကို ေပးႏိုင္ၿပီး Online အသံုးျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွန္ကန္မႈကို ေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု ကိုစိုးေငြရမွ ဆက္လက္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

၎ Tablet တြင္ ဘာသာစကား စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာလံုးေရးသားမႈပံုစံ ေရးသားမႈ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အသံထြက္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Touch to Speak စနစ္တြင္လည္း ဘာသာစကားအလိုက္ ေျပာဆိုမႈပံုစံစာလံုးမ်ား အသံထြက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ​ ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ စာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ Flash Cards စနစ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Tablet ၏ အရြယ္အစားမွာ ၇.၀ လက္မျဖစ္ၿပီး Dual-core 1.2GHz Cortex-A9 CPU အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားသည္။ မွတ္ဥာဏ္အေနျဖင့္ Internal Memory 32GB ပါဝင္ၿပီး Micro SD Card ထပ္မံထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂၄၉,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး NMC Co.,Ltd ဖုန္း-၀၉၄၅၀၀၄၂၀၉၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

-ကိုသက္