ေန႔ခ်င္းေရာက္စာေဝစနစ္ ပထမအဆင့္စတင္

IMG_9026.jpg

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ ေန႔ခ်င္းေရာက္စာေဝစနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ (အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီမတိုင္ခင္ ေပးပို႔သည့္ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပို႔ ပစၥည္းမ်ားအား ေန႔ ခ်င္းေရာက္စာေဝစနစ္ (Same Day Delivery) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Same Day Delivery အေနနဲ႔ကေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ဘယ္မွာပဲထည့္ထည့္ ေန႔ခ်င္းရေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္႔အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ စာတိုက္လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း၏ Long Term Plan တစ္ခုအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း အဆိုပါ ေန႔ခ်င္းေရာက္စာေ၀စနစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စာတိုက္ေပါင္း ၁,၃၈၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစနစ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရဌာနမ်ားအားလံုး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္တံတား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ ရန္ကင္း၊ ဒဂံု၊ ဗဟန္း၊ ကမာရြတ္တို႔တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ အမရပူရ တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား နည္းပါးလာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စာတိုင္လုပ္ငန္းကပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပး၍ ရွိေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိေနေသး၍ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။