oCam

oCam.jpg

oCam ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ မိမိကြန္ပ်ဴ တာ၏ Display Screen တြင္ ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ားကို Record ျပဳလုပ္ျခင္း Capture ဖမ္းေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သည္ ေမာ္နီတာေပၚတြင္ ျပဳလုပ္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို Record ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး မိမိလိုအပ္သည့္အပိုင္းေလာက္ကိုသာ Record ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

Record ျပဳလုပ္သည့္ ဖိုင္ကိုလည္း MP4 File Format အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္၍ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ ရရွိသည့္ Application တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ Windows XP မွ Windows 8 အထိ ထည့္ သြင္းသံုးစဲြႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။