ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ သဘာဝတရားရိပ္သာသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳá€

11083749_657698390997577_4602138382032841838_o.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ သဘာဝတရားရိပ္သာသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေနရာ ရွစ္ေနရာသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာဝတရားရိပ္သာတြင္ MPT ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနအမည္ျဖင့္ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာတင္လွည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလွဴဒါန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဂ်ပန္ KDDI, Sumitomo ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။