ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ Network Facilities Service လိုင္စင္သစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရန္ရွိဟုဆို

IMG_9807.jpg

ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ Network Facilities Service လိုင္စင္သစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိမွာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔အေနနဲ႔ လုိင္စင္အသစ္ရၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ လိုင္စင္သစ္က NFS လိုင္စင္ဆုိေတာ့ လုိင္စင္ထဲမွာက Application ပိုင္း၊ Infrastructure တည္ေဆာက္တဲ့အပိုင္းေတြ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ISP အပိုင္းရယ္၊ Application Service ပုိင္းေတြရယ္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဝန္ေဆာင္ခြင့္ရလာမယ္။ Value added service ေတြ ဘာေတြ ပါတာေပါ့။ အဲဒါေတြကုိ အစတည္းကလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာပဲ၊ Ring Tune တို႔ ၊ မီတာေဘလ္ေဆာင္တာတို႔၊ ဖုန္းေဘလ္ေဆာင္တာတို႔၊ ေနာက္ထပ္လည္း ISP ဝန္ေဆာင္မယ့္သူေတြကို ထပ္ၿပီး လုိင္စင္ခ်ေပးေနတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါပဲ” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Network Facilities Service (Individual) License ကို ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးေနတဲ့သူေတြက လုိင္းမေကာင္းဘူးတို႔၊ ဘာတို႔ ရွိေနေပမယ့္ တကယ္တမ္း ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈေတြ ၿပီးသြားတဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး လိုင္းမေကာင္းတာေတြက နည္းသြားမွာပါ။ လိုင္စင္သစ္ရၿပီးမွ မေကာင္းရင္ေတာ့ service provider ရဲ႕ တာဝန္ပါ” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုထၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာမည့္ Royal ရတနာပံုကုမၸဏီမွာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔အျပင္ အျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ဒုတိယေျမာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ တယ္လီကြန္း ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ Fixed Lines ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။