အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးကုမၸဏီကို ကန္ေဒၚလာသန္း ၈၁၀ ျဖင့္ Singtel ဝယ္ယူ

10491257_10152831659672825_1450186612472498220_n.jpg

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Singtel သည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ Trustwave ၏ ရွယ္ယာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကန္ေဒၚလာသန္း ၈၁၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

Trustwave သည္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ၏ လုံၿခဳံေရးကို အေကာင္းဆုံးလက္ေတြ႕နည္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံရန္ database မ်ားကို စမ္းသပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ Trustwave ၏ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာခ်ဳပ္ ေရာဘတ္မတ္ကူလန္သည္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ ရယူထားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဝယ္ယူမႈ အၿပီးသတ္ရန္အတြက္ third party မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ၃ လမွ ၆ လအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Singtel ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Trustwave ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း သီးသန္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ အလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ Singtel ၏ IT ႏွင့္ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္၍ လုပ္ကုိင္ေပးေနသည္။

Ref: TechInAsia