ေရစိုခံ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား

04_Xperia_M2_Aqua_-in-Water-1280x1565.jpg

Samsung Galaxy S5

ေရစိမ္ခံႏုိင္ေစရန္ ဖုန္းကာဗာ၌ ရာဘာသီးသန္႔ ထည့္သြင္းဖန္တီးထားေသာ ဖုန္းျဖစ္ၿပီး IP67 Certified အသိအမွတ္ျပဳ ဖုန္းျဖစ္သည္။ IP67 အမ်ဳိးအစားမွာ ေရေအာက္အနက္ ၃ ေပ၌ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္္။ လက္ေဗြလုံၿခဳံေရးစနစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ပါ၀င္ၿပီး ျမင္ကြင္းအရြယ္အစားမွာ ၅.၁ လက္မရွိသည့္ Super AMOLED Display ကို အသုံးျပဳထားေသာ ဖုန္းျဖစ္ပါသည္္။ Quad-core 2.5 GHz CPU ႏွင့္ Adreno 330 အမ်ဳိးအစား GPU အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္္။ 16 Megapixel ေနာက္ဘက္ကင္မရာႏွင့္ 2 Megapixel ရွိေသာ ေရွ႕ဘက္ကင္မရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး သိုေလွာင္မႈအတြက္ 16GB ႏွင့္ RAM မွာေတာ့ 2GB ရွိသည္။ Android OS v4.4.2 ကုိထည့္သြင္းထားၿပီး ဘက္ထရီမွာ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ၂၁ နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 2800 mAh အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ GSM တစ္ကတ္သုံး ဖုန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅၂၀,ဝဝဝ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္း – ၀၉ ၃၂၃၃၁၂၇၀ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

Sony Xperia Z3

ယခုဖုန္းမွာ IP68 Certified အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေရစိုခံဖုန္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေရေအာက္အနက္ ၃ ေပခန္႔တြင္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ၅ လက္မရွိေသာ IPS LCD Display အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ Quad-core 2.5 GHz CPU ႏွင့္ Adreno 330 အမ်ဳိးအစား GPU အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ 20.7 Megapixel ေနာက္ဘက္ကင္မရာႏွင့္ 2.2 Megapixel ရွိသည့္ ေရွ႕ဘက္ကင္မရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး သိုေလွာင္မႈအတြက္ 16GB ႏွင့္ RAM အတြက္ 3GB ပါရွိပါသည္။ Android OS v4.4.4 ကုိထည့္သြင္းထားၿပီး ဖုန္းေျပာျခင္းကို ၁၆ နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 3100 mAh အမ်ဳိးအစား ဘက္ထရီကို အသံုးျပဳထားသည္။ GSM တစ္ကတ္သုံး ဖုန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၃၂၆၆၀၉၉ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

Sony Xperia Z2

သူ႔အရင္ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Sony Xperia Z1 ကဲ့သို႔ IP58 Certified အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေရစိုခံဖုန္းအမ်ဳိး အစားျဖစ္ပါသည္။ ေရေအာက္အနက္ ၅ ေပခန္႔တြင္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ၅.၂ လက္မရွိေသာ IPS LCD Display ကို သုံးထားပါသည္။ Quad-core 2.2 GHz CPU ႏွင့္ Adreno 330 အမ်ဳိးအစား GPU အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ 20.7 Megapixel ေနာက္ဘက္ကင္မရာႏွင့္ 2.2 Megapixel ရွိေသာေရွ႕ဘက္ ကင္မရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ သိုေလွာင္မႈအတြက္ 16GB ပါရွိၿပီး ႏွင့္ RAM မွာ 3GB ပါဝင္သည္။ Android OS v4.2 ကုိထည့္သြင္းထားၿပီး ဘက္ထရီေတာ့ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ၁၉ နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 3200 mAh အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ GSM တစ္ကတ္သုံးဖုန္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးကေတာ့ ၃၉ဝ,ဝဝဝ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၃၂၆၆၀၉၉ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

Sony Xperia Z1

IP58 Certified အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေရစိုခံဖုန္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေရေအာက္အနက္ ၅ ေပခန္႔၌ မိနစ္ ၃၀ ၾကာအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ၅ လက္မရေသာTFT LCD Display အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ Quad-core 2.2 GHz CPU ႏွင့္ Adreno 330 အမ်ဳိးအစား GPU အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ 20.7 Megapixel ေနာက္ဘက္ကင္မရာႏွင့္ 2 Megapixel ရွိေသာ ေရွ႕ဘက္ကင္မရာေတြကို ထည့္သြင္းထားသည္။ သိုေလွာင္မႈအတြက္ 16GB ႏွင့္ RAM မွာ 2GB ပါရိွသည္။ Android OS v4.2 ကုိထည့္သြင္းထားၿပီး ဘက္ထရီမွာ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ၁၅ နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 3000 mAh အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ GSM တစ္ကတ္သုံး ဖုန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၃၂၅,ဝဝဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း – ၀၉ ၃၂၃၃၁၂၇၀ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

Sony Xperia Z Ultra

နားၾကပ္ေပါက္မွာ မည္သည့္အပိတ္မွ အသုံးမျပဳထားဘဲႏွင့္ ေရေအာက္ ၅ ေပ (၁.၅ မီတာ) အနက္၌ မိနစ္ ၃၀ ၀န္းက်င္ယူေဆာင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္။ ၅ လက္မအရြယ္အစား မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ဖုန္းမ်ားကို ကိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖုန္းျဖစ္ပါသည္္။ ျမင္ကြင္းအရြယ္အစား ၆.၄ လက္မရွိသည့္ IPS LCD Display ကို အသုံးျပဳထားၿပီး Multi-touch စနစ္မွာ 10 fingers touch အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းဆယ္ေခ်ာင္းအထိ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Quad-core 2.2 GHz CPU ႏွင့္ Adreno 330 အမ်ဳိးအစား GPU အမ်ဳိးအစား ထည့္သံုးထားသည္။ 8 Megapixel ရွိေသာ ေနာက္ဘက္ကင္မရာႏွင့္ 2 Megapixel ရွိသည့္ ေရွ႕ဘက္ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ သိုေလွာင္မႈအတြက္ 16GB ပမာဏပါ၀င္ၿပီး RAM မွာ 2GB ျဖစ္သည္။ Android OS v4.2 ကို အသုံးျပဳထားၿပီး ဘက္ထရီမွာ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ၁၆ နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 3050 mAh အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ GSM တစ္ကတ္သုံးဖုန္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ၂၈ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္း – ၀၉၃၁၅၃၃ ၄၄၄၄ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Land Rover

Land Rover အမွတ္တံဆိပ္ GSM ဆင္းမ္ကတ္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဟန္းဆက္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္အတြင္း ေရစိုခံၿပီး အၾကမ္းခံႏုိင္ေသာ ဟန္းဆက္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္အတြင္း ေရစိုခံၿပီး အၾကမ္းခံေသာ ဟန္းဆက္ကို အသံုးျပဳခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Price – ၅၅ ,ဝဝဝ က်ပ္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္း – ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၀၁-၃၈၀၅၃၆၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၇ ၌ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။