အသစ္ထြက္မည့္ iMac တြင္ LG Display ၏ 8K screen ပါဝင္လာဖြယ္ရိွ

11038799_10152829121282825_6908382990154275077_n.jpg

Apple သည္ resolution အလြန္ျမင့္မားသည့္ iMac ကို ဖန္တီးေနေၾကာင္း LG Display မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

LG Display သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က အနာဂတ္ display နည္းပညာအေၾကာင္းကို blog post တစ္ခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၎နည္းပညာသည္ 8K ဟုေခၚသည့္ super-high-resolution ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ blog post တြင္ Apple အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ super-high resolution display ပါဝင္သည့္ iMac 8K ကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ မိတ္ဆက္ေၾကညာဖြယ္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Apple ၏ iMac သည္ all-in-one ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ display တစ္ခုႏွင့္အတူ keyboard ႏွင့္ mouse တို႔ ပါဝင္သည္။ Display resolution မွာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသည္။ ကုမၸဏီ၏ ၂၁.၅ လက္မ iMac တြင္ 1920 x 1080 pixel resolution ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး ၂၇ လက္မတြင္ 2560 x 1440 resolution ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Apple သည္ Retina 5K display ပါဝင္သည့္ ၂၇ လက္မ iMac ကို ေရာင္းခ်ေနၿပီး ၎ display ၏ resolution မွာ 5120 x 2880 pixel resolution ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ display နည္းပညာ ျဖစ္သည့္ 8K ၏ resolution မွာ 7680 x 4320 resolution ျဖစ္ေၾကာင္း LG Display မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

LG Display သည္ ဇန္နဝါရီက က်င္းပခဲ့သည့္ လူသံုးကုန္ အီလက္ထရြန္နစ္ျပပြဲ (CES) တြင္ ၉၈ လက္မအရြယ္ 8K display တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

Ref: CNET