ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္သုံး ကမၻာ႔ပထမဆုံးရထား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေျပးဆြဲ

hydrogen-power.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္သုံး ကမ႓ာ့ပထမဆုံး ရထားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာတစ္ဝိုက္တြင္ ခရီးတိုေျပးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္သုံး ရထားကို China South Rail ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ကုမၸဏီခြဲ Sifang က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါရထားကို တည္ေဆာက္မည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း အကူအညီျဖင့္  နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရန္ Sifang အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ခန႔္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာ အႀကီးအကဲ လင္ဂ်န္ယင္က Xinhua သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္သည္ သန္႔စင္ၿပီးသား ေလာင္စာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေရဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေပးကာ စြမ္းအား သိပ္သည္းမႈလည္း ရွိသည္။ Sifang ၏လွ်ပ္စစ္ရထားသည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္အား သုံးမိနစ္ခန္႔အတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းပါက မိုင္၆၀ (ကီလိုမီတာ ၁၀၀) အထိ သြားလာႏိုင္သည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ရထား လမ္းေၾကာင္းအရွည္မွာ ပွ်မ္းမွ် ၁၅ ကီလိုမီတာခန္႔ရွိၿပီး ၎ရထားကို စြမ္းအင္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းၿပီးပါက ရထားလမ္းေၾကာင္း သုံးပတ္ခန္႔ ေျပးဆြဲႏိုင္ေၾကာင္း လင္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရထား၏ အျမင့္ဆုံးအရိွန္မွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၃ မိုင္အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။

ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္၏ စြမ္းအင္ကို လူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္း လာႏိုင္ခ်ိန္မွစ၍ ဆိုလာ (solar) ကဲ့သုိ႔ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္သန႔္စင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာသည္။ Sifang ၏ လွ်ပ္စစ္ရထားသည္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အျခားဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္သုံးရထား စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

Ref: Fastcoexist