လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ ပါဝင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ပိုမိုထြက္ရွိ လာဖြယá€

airdock-wireless-charger-7.jpg

၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ကုန္အမ်ားစု၌ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ (wireless charging receiver) ထည့္သြင္း တင္ပို႔မႈ ၂ ဘီလီယံခန္႔အထိ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုေတသန ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ IHS ၏စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္း စနစ္မ်ား ၅၅ သန္း တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ သန္း ၁၂၀ အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း IHS က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္း စနစ္အသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာျခင္းသည္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းအတြင္း အေရးအႀကီးဆုံး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေနၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စမတ္ဖုန္းကို အားသြင္းရန္ cord မ်ားကို အသုံးျပဳေနရာမွ charging pad ေပၚ၌ ဖုန္းကိုတင္၍ အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ Samsung က၎တို႔၏ Galaxy S6 ႏွင့္ S6 Edge တြင္ႀကဳိးမဲ့ အားသြင္းစနစ္ ေထာက္ပံ့မႈ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ Apple ၏အသစ္ ထြက္ရွိလာမည့္ Apple Watch ၌လည္း ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ IKEA ကလည္း ႀကိဳးမဲ့အားသြင္း စနစ္ပါဝင္သည့္ bundle ပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္း စတင္ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Ref: CNET