Center for Vocational Training/ CVT Myanmar မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးသင္တန္းမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

Centre-1.jpg
Center-2.jpg
Center-3.jpg

Center for Vocational Training/ CVT Myanmar မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးသင္တန္းမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ် ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးပညာ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမွ (၃၇)ဦး၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္း မွ (၃၁)ဦး၊ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း (၇)ဦး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္း (၂၃)ဦး၊ သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း (၉)ဦး၊ အသက္ေမြးမႈ အႀကိဳသင္တန္း(E4Y) (၁၉)ဦးႏွင့္ CVT Certified Instructors Course (၁၈) ဦး၊ Post Graduated Program for Young Entrepreneurs (၂၂) ဦး၊ Training Company Instructors Course (၂၀) ဦးျဖင့္ အားလုံးသင္တန္းဆင္း စုစုေပါင္း (၁၈၆) ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။