Camera FV-5

Camera.jpg

Camera FV-5 App သည္ Android OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ Professional Camera App တစ္ခုျဖစ္သည္။ DSLR တစ္လံုးတြင္ ႐ိုက္ကူးသလိုမ်ိ ဳး ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ Settings မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး၊ Shutter Speed မ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို Play Store တြင္ ယူရို ၂.၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး၊ ေဖာ္ျပပါ Download Link တြင္ေတာ့ အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Android Version 2.2 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Camera App တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။