ရတနာပံုတယ္လီပို႔႐ံုးခ် ဳပ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

Yada-1.jpg
Yada-2.jpg
Yada-3.jpg
Yada-4.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ADSL, Metro Ethernet အစရွိသည့္ အင္တာနက္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓိကေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ အေရာင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဧၿပီလ ၃ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ အမွတ္ (၁၅၊ က-၄) ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ် ဳပ္ ဦးရွိန္းသူေအာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ေမာင္ေအးတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

“သႀကၤန္ အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ဧၿပီလအတြင္း လစဥ္ေၾကးေပးေဆာင္ပါက ရတနာပံုတယ္လီပို႔ရဲ႕ လက္ေဆာင္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ရတနာပံုတယ္လီပို႔႐ံုးကို လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမထဲမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာပါ။ အခု ဝယ္ယူအားေပးတဲ့ customer မ်ားအေနနဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဒီကိုေျပာင္းၿပီး ဖြင့္လွစ္လိုက္တာပါ။ ေနာက္တစ္လႏွစ္လေလာက္ မွာလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္ အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မွာပါ” ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ Sales & Marketing Assistant General Manager မဥမၼာခင္က ေျပာျပခဲ့သည္။

အျခား႐ံုးခြဲမ်ားအေနျဖင့္ (၁) ပန္းဆိုးတန္း အေရာင္းျပခန္း ေရႊဥေဒါင္းမင္းတာဝါ၊ အမွတ္ (၁၂၄၊၁၂၆) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၁ ၃၇၆၂၁၁၊ ၀၁ ၃၇၅၅၀၇၊ (၂) ေျမနီကုန္းအေရာင္းျပခန္း အမွတ္ (၂၉၀-က) အခန္း (၂)၊ မဟာၿမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၁ ၂၃၀၆၂၅၃၊ ၀၁ ၂၃၀၆၂၅၄၊ (၃) တာေမြ အေရာင္းျပခန္း United Living Mall (4th floor) က်ိ ဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၁ ၁၂၂၄၁၆၆ တုိ႔ကိုပါ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲသည့္ customer မ်ားအတြက္ Customer Service Center မ်ားကို ၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါက Service Center ဖုန္း-၂၃၉၉၉၉၄ ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက www.yatanarpon.net.mm ႏွင့္ www.facebook .com/ytpmm?fref=ts တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။