ျမန္မာစာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ application မ်ားကို ဦးစားေပး ေရးသားၾကရန္္ ဒုတိယသမၼတ တိုက္တြန္း

10298887_802521346510352_6909501185967023724_n.jpg

ၿမိဳ႔ျပေနျပည္သူမ်ားသာမက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားပါ အိုင္စီတီကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာစာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ application မ်ားကို ဦးစားေပး တီထြင္ေရး သားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

” ၿမိဳ႕ႀကီးေန ျပည္သူမ်ားေရာ၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားပါ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔႔အတြက္ ျမန္မာစာနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ application ေတြကို ဦးစားေပး တီထြင္ေရးသားၾကဖို႔လည္း အေလးထား တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္္” ဟု ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Software Show Case ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ ဒုတိယ သမၼတက ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစာသံုး အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေရးသားႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစာစံစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးမွာ အေရးႀကီးၿပီး အဆုိပါ ျမန္မာစာ စံစနစ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

” ျမန္မာစာသံုး application မ်ား ေရးသားႏိုင္ဖို႔ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာစာစံစနစ္ ေပၚလာေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြြက္ေနၾကဖို႔ လိုအပ္သ လို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္မွာလည္း လိုအပ္တဲဲ့ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတက ဆိုသည္။

ၿပီးျပည့့္စံုသည့္ ျမန္မာစာစံစနစ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခုထက္မက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဒုတိယသမၼတက တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားၿပီး အနာဂတ္ကာလ၌ အိုင္စီတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အားထားရသည့္ စီးပြားေရးက႑တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ လူငယ္မ်ားကို ယခုမွ စတင္၍ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဒုတိယသမၼတက Software Show Case ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Software Show Case သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္တြြင္းထုတ္ နည္းပညာမ်ားကို ျပသသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ နည္းပညာျပပြဲျဖစ္ၿပီး အဆုိပါျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက အိုင္စီတီက႑၏ စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈႏွင့္ ျမန္မာ လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္မႈစြမ္းရည္တို႔ကို သက္ေသထူသည့္ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။