တုန္ခါစနစ္ပါဝင္သည့္ ေဘာပင္က ပါကင္ဆန္ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္မည္

10989246_10152818420962825_4709642777349260838_n.jpg

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ Dopa Solution သည္ ပါကင္ဆန္(Parkinson) ေဝဒနာရွင္မ်ား စာေရးသားရာတြင္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တုန္ခါစနစ္ပါဝင္သည့္ ARC ေဘာပင္ကို ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း Wired UK မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါကင္ဆန္ေရာဂါ ခံစားေနရသူ အမ်ားစုသည္ micrographia ဟုအမည္ရသည့္ စာေရးသားရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစသည့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စာေရးသားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာၿပီး စာျပန္လည္ေရးသားရန္ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့သည္။ အလုပ္ဆက္လုပ္ခ်င္ေနေသးသည့္ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ စာေရးသားခ်င္သည့္ လူမ်ား၏ စိတ္အားေလ်ာ့ဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကားဖူးေနေၾကာင္း ARC ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္နာ လူစီဂ်င္က ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ARC ေဘာပင္သည္ micrographia ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္အား တိုက္ဖ်က္ရန္ လက္ၾကြက္သားမ်ား ႏိႈးဆြေပးႏိုင္သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ တုန္ခါမႈကို အသုံးျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါကင္ဆန္ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ေဘာပင္ကို အလြယ္တကူ ကိုင္တြယ္လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး စာလုံးမ်ားကို ႀကီးမား ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Wired UK မွ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ARC ေဘာပင္သည္ သမား႐ိုးက်ေဘာပင္မ်ားထက္ ထူထဲၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇိုင္းရွိသည္။ ၎ ARC ထုတ္ကုန္ကို ပါကင္ဆန္ ေဝဒနာခံစားေနရသည့္ လူ ၁၄ ဦးတြင္ ကနဦး စမ္းသပ္ခဲ့ရာ စာေရးသားမႈတြင္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈႏႈန္း ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET