ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ LG စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ပ႐ိုမိုးရွင္းျပဳလုပ္၍ ေရာင္းခ်

LG-G3.jpg

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိေသာအေနျဖင့္ LG ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည့္ LG G3 Stylus, LG G3, LG L Bello တို႔ကို မတ္လ ၂၀ ရက္မွစတင္၍ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ အထိ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ် ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

LG မွ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္အျပင္ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖုန္းကာဗာ (Quick Circle Case) ႏွင့္ ဖုန္းမွန္ကပ္ (Screen Protection Film) တို႔ကိုလည္း လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

LG  G3 Stylus ကို ၂၉၉,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာမွ ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ၂၇၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ LG G3 ကို ၅၅၉,၀၀၀ က်ပ္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း  ၄၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ LG  L Bello ကို ၂၀၉,၀၀၀ က်ပ္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ၁၉၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း LG အေရာင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ စတင္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။