ဝက္ဘ္ဆိုက္အေနျဖင့္ DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနဟု GitHub ထုတ္ျပန္

11025918_10204450920852924_2220452287746581665_o.jpg

ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားေသာ GitHub ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔ကတည္းက DDoS(Denial-of-service) တိုက္ခုိက္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ GitHub ဆိုက္အား DDoS တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ မူဝါဒ က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ဆန္ဖရန္စစၥကို အေျခစိုက္ GitHub ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ software တိုးတက္ေရးအတြက္ ပ႐ုိဂရမ္ေရးဆြဲသူႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း GitHub သည္ DDoS တုိက္ခုိက္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ယခုႀကံဳေတြ႕ရသည့္ DDoS တိုက္ခုိက္မႈသည္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း GitHub က ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရးပညာရွင္မ်ားက ယခု DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေျခရာမခံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုက္ခုိက္မႈမွာ တ႐ုတ္ျပည္၌ အေျခခံဖြယ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး search engine Baidu ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သုံးစြဲသူမ်ားထံမွ DDoS တိုက္ခုိက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ GitHub စာမ်က္ႏွစ္ခုကို အဓိကတိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း Wall Street Journal မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: Bloomberg