ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ႀကီးမွဴ း၍ Education UK Exhibition 2015 က်င္းပ

BC-1.jpg
BC-2.jpg
BC-3.jpg
BC-4.jpg

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ႀကီးမွဴ းက်င္းပၿပီး ဧရာဝတီဘဏ္မွ အဓိက ပါဝင္ကူညီေပးထားေသာ ယူေကပညာေရးျပပြဲကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ပညာေရးျပပြဲတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို Foundation, A-Level မွအစ ဘြဲ႕ႀကိဳ (Undergraduate)၊ ဘြဲ႕လြန္ (Master’s ႏွင့္ PhD Programme) အစီအစဥ္မ်ားအထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ယူေကမွ တကၠသုိ္လ္ေကာလိပ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ေက်ာင္း ပါဝင္ျပသခဲ့သည္။