အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ တတိယအႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ျဖစ္လာသည့္ ဖိလစ္ပုိင္

smartphones-720x391.jpg

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ တတိယအႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ ျဖစ္လာေၾကာင္း သုေတသန ကုမၸဏီ IDC  မွေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ ဂ်ာ႐ုန္းဒိုမင္ကြက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ဗီယက္နမ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ တတိယအႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိ ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ ပထမေနရာ၌ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဒုတိယေနရာ၌ ထိုင္းတို႔ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္မွာ စတုတၳေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္း တင္ပို႔မႈ ၂၆.၈ သန္းအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း IDC ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရသည္။ အဆုိပါ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသလို ေဒသတြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ားအျပားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ မုိဘိုင္းေစ်းကြက္တြင္ feature ဖုန္းမ်ားသည္ အေရးပါခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသုိ႔ စမတ္ဖုန္းမ်ား ပိုမုိတင္ပို႔ရန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ စမတ္ဖုန္း၏ အစိတ္အပုိင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္လည္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာလာၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္သက္သာသည့္ ဖုန္းမ်ားထုတ္လုပ္ လာႏိုင္သည္။ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ feature ဖုန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးလာျခင္းသည္ ေစ်းသက္သာေသာ ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္လုိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက စမတ္ဖုန္းကို ပုိမုိကိုင္ေဆာင္ လာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ စာလွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္းပိုမို ကုိင္ေဆာင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒိုမင္ကြက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia