တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳၿပီးသား iPhone မ်ားလဲလွယ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ Foxconn ႏွင့္ Apple ျပဳလုပ္မည္

1200x-1.jpg

Apple သည တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ iPhone အေဟာင္းမ်ားကို အသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ေပးမည့္ (trade-in) အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို မတ္လ ၃၁ ရက္၌ Foxconn ကုမၸဏီႏွင့္ တြဲဖက္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎အစီအစဥ္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရေသးေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Apple သည္ အေမရိကန္တြင္ အလားတူ အစီအစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ စမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ Apple သည္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို Foxconn နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ Apple ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ တင္မ္ကြတ္ခ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္  လာမည့္ႏွစ္လယ္အတြင္း Apple store မ်ားႏွစ္ဆ တိုးတက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ႀကီးမားသည့္ iPhone 6 plus သည္ စံခ်ိန္တင္ အျမတ္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ trade-in အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ Apple သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ iPhone မဟုတ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံဝယ္ယူ ေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ Apple ဖုန္းမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ဝယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္သည္။ Apple အေနျဖင့္ iPhone အေဟာင္းမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ iPhone အေဟာင္းကို ေရာင္းခ်၍ အသစ္ဝယ္ယူ လိုသည့္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Bloomberg