Myanmar LEGO League 2015 က်င္းပမည္

Cover.jpg

Myanmar LEGO League 2015 (MLL-2015) ၿပိဳင္ပြဲအား ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအား ၂၁ ရာစု၏ Learning Skills မ်ားကုိ အေျခခံထားၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္၊ ပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိျခင္း၊ တန္ဖိုးႀကီးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာႏွင့္ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနစဥ္ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိသိျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ (ဂ်ဴနီယာ) ႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ (စီနီယာ) ဟုပိုင္းျခားထားၿပီး အဖြဲ႕လုိက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေခါင္းစဥ္အေပၚ မူတည္ကာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဘာသာရပ္ လက္ခံယူဆခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ LEGO စက္႐ုပ္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ျပႆနာမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္လူငယ္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သိပၸံႏွင့္စက္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာဘာသာရပ္ စိန္ေခၚမႈ အစစ္အမွန္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း၊ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ပင္မတန္ဖိုးထားမႈကို လက္ေတြ႕ ထည့္သြင္း အသံုးခ်ၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ေပးခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ေပးအပ္ရမည္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာရရွိၾကျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲအား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီ ႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ Register ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၂ ေယာက္မွ ၁၀ ေယာက္အထိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး ဆရာ၊ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသူ လူႀကီးတစ္ေယာက္စီ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မည္သူမဆုိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္တစ္ေသာင္းကို ေပးသြင္းကာ ၿပိဳင္ပြဲမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Fun and Learn Centre ပုလဲကြန္ဒို (ေအ)၊ ပထမထပ္၊ F-17 ဖုန္း – ၀၉၃၁၁၂၃၄၀၇၊ ၀၉၄၉၂၂၂၃၆၁ သို႔ လူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Sponser အေနျဖင့္ ပါဝင္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သီရိႏွင္းပြင့္ျဖဴ ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၀၀၈၀၂၂၁ မဆုျမင့္ေထြး ဖုန္း-၀၉၄၅၀၀၄၁၁၅၄ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ပါဝင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။