Retrica (Android)

Retrica.jpg

Retrica ဆိုသည့္ App သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Android OS သံုး Device မ်ားေပၚမွ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ Effect ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး၊ Social Network မ်ားေပၚသို႔လည္း Upload ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

အသံုးျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ Download Link တြင္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖို္င္အရြယ္အစားမွာ 33.74MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Android Version 2.3.3 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။