မိမိဆိုင္ကယ္န႔ဲ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ စက္သံုးဆီကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း အပိုင္း (၂)

suzuki-gsxr-motorcycle-wallpaper-.jpg

အင္ဂ်င္ပိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မႈ အပိုင္းမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္အၾကည္ဓာတ္ဆီက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္မွာ အရင္ေလာက္ ေနရာသိပ္မေတြ႕ရပါဘူး။ စက္သံုးဆီ ဆိုင္ေတြကလည္း အျခားဆီအေရာင္ေတြနဲ႔ စာရင္အျဖဴ အၾကည္ေရာင္ စက္သံုးဆီကို ေရာင္းခ်မႈနည္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဝယ္ယူသူဘက္က ေစ်းႏႈန္းပိုင္း ျပန္ခ်ိန္ၾကည့္ေတာ့လည္း အျဖဴ ေရာင္ဆီနဲ႔ အနီေရာင္နဲ႔ဆိုရင္ အနီေရာင္က ေစ်းနည္းသလို အမ်ားသံုး ေစ်းစကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ေထာင္ဖိုး ျဖည့္တိုင္း အနီေရာင္ဆီက ပိုရတာေၾကာင့္ အနီေရာင္ကို အသံုးမ်ားတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ အေနအထားပါ။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြက္ရမွာက ဆီအျဖဴ၊ အနီ၊ အဝါမွာ ဘယ္စက္သံုးဆီက မိမိဆိုင္ကယ္နဲ႔ ကိုက္ညီမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အခု ဆီအေရာင္ အမိ်ဳးအစားသံုးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္စရာ ရွိလာၿပီဆိုေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပါ။ ဒီေတာ့ မိမိဆိုင္ကယ္ကို မိမိတစ္ခ်က္ျပန္သံုး သပ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ပထမတစ္ခ်က္ ဘယ္ႏိုင္ငံထုတ္၊ ဒုတိယတစ္ခ်က္ Two Stroke လား Four Stroke လား၊ ေနာက္တစ္
ခ်က္ Auto လား Clutch လား၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ အင္ဂ်င္ အရြယ္အစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီ ျပန္ေျပာရေအာင္ပါ။

ပထမဆံုး တစ္ခ်က္၊ မိမိ ဆိုင္ကယ္က ဘယ္ႏိုင္ငံက ထုတ္တာလဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္ အဝင္မ်ားၿပီးေတာ့ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ ဂ်ပန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အလြယ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အုပ္စုခြဲေပးပါ့မယ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယက တစ္အုပ္စု၊ ဗီယက္နမ္က တစ္အုပ္စုနဲ႔ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္က တစ္အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအုပ္စုအတြက္ကိုေတာ့ ဆီအနီနဲ႔ အျဖဴ အၾကည္က ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအုပ္စုအတြက္ကေတာ့ အဝါနဲ႔ အျဖဴ အၾကည္က ေကာင္းသလိုေနာက္ဆံုး အုပ္စုအတြက္ကေတာ့ အျဖဴ အၾကည္က အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Two Stroke လား Four Stroke လား ဆိုတဲ့ အခ်က္မွာေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ Two Stroke က Clutch ဘီးေတြ မ်ားၿပီး Four Stroke ကေတာ့ Auto ေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ Clutch ဘီးေတြက အနီေရာင္ဆီနဲ႔ ပိုမိုသင့္ေတာ္တာ ေတြ႕ရၿပီး Auto နဲ႔ CVT ေတြကေတာ့ အျဖဴ နဲ႔ အဝါေတြ သံုးလို႔ရပါတယ္။

တတိယ တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Auto လား Clutch လားဆိုရာမွာေတာ့ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္နဲ႔ နည္းနည္းနီးစပ္ၿပီး Clutch ဆိုရင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ အားပိုေကာင္းတဲ့ ဆီအနီေရာင္နဲ႔ ကိုက္ညီမွာ ျဖစ္သလို အထူးသျဖင့္ 2T ထည့္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ Two Stroke ေတြက ပိုေကာင္းပါတယ္။ Auto နဲ႔ CVT ေတြကေတာ့ စြမ္းအင္မ်ားမ်ား မလိုအပ္သလို အင္ဂ်င္ပိုင္း တည္ေဆာက္မႈလည္း အားနည္းၾကတာေၾကာင့္ ဆီအနီနဲ႔သိပ္ၿပီး မသင့္ေတာ္လွပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး တစ္္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္အရြယ္အစားကို ေျပာပါ့မယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း အုပ္စုေတြ ခြဲျပခ်င္ၿပီး ၁၀၀ စီစီနဲ႔ ေအာက္ဘီးေတြက တစ္အုပ္စု၊ ၁၀၀ စီစီကေန ၁၅၀ စီစီၾကား တစ္အုပ္စုနဲ႔ ၁၅၀ စီစီနဲ႔ အထက္ အင္ဂ်င္အရြယ္ရွိတဲ့ အင္ဂ်င္ေတြက တစ္အုပ္စု ခြဲခ်င္ပါတယ္။ ၁၀၀ စီစီနဲ႔ ေအာက္ အရြယ္အစားရွိတဲ့ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ့ ဂီယာခ်က္ အပိုင္းမွာေတာင္တခ်ိဳ႕ဆို သံုးခ်က္ပဲ ပါဝင္တာ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး City သီးသန္႔နဲ႔ ဆီစားနည္းနည္း ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာမို႔ဆီအ၀ါနဲ႔ အျဖဴ အၾကည္ေတြကို သံုးဖို႔ သင့္ေတာ္ၿပီး ၁၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀ စီစီၾကားအရြယ္ရွိတဲ့ အင္ဂ်င္ တပ္ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ့ ဆီစနစ္သံုးမ်ိဳးလံုး သံုးႏုိင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ခရီးေဝးသြားလာမႈနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ဆီအနီနဲ႔ သိပ္ၿပီးမသင့္လွတာ ေတြ႕ရၿပီး ၁၅၀ စီစီနဲ႔အထက္ အင္ဂ်င္အရြယ္ရွိတဲ့ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ့ ဆီအနီေရာင္နဲ႔  အျဖဴ အၾကည္ေရာင္ စက္သံုးဆီေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္မွာပါ။ ကဲ …  ဒါဆို မိမိ ဆိုင္ကယ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ စက္သံုးဆီ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္တတ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။