ျပည္တြင္းထုတ္ Software မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပသမည္

sh.jpg

Myanmar Software Showcase အမည္ျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ Software မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပသသြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Enterpreneur မ်ား တီထြင္ဖန္တီးထာသည့္ Software မ်ားကို အဓိကထားျပသမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ MICC II ၌ ဧၿပီလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္းရွိလူငယ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ Software မ်ားကို ျပခန္းေပါင္း ၄၅ ခန္း၌ ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ဖန္တီးထားသည့္ Software မ်ားကို ျပခန္းေပါင္း ၂၀ ၌ ျပသသြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြကလည္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္ဆိုတာကို ျပသခ်င္တယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

Software မ်ားကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ eGovernment စသည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပား ခြဲျခားျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲကို မည္သူမဆို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။