အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားကို Facebook တည္ေဆာက္ေန

10570463_10204431400724933_526815443366717141_n.jpg

Facebook သည္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ Internet.org ႏွင့္အတူ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားႏွင့္ ေလဆာမ်ားကို ၎၏ Connectivity Lab တြင္ တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေဝထိန္းေလယာဥ္မ်ား၏ အမည္မွာ Aquila drones ဟုေခၚဆိုၿပီး NASA ၏ Jet Propulsion Lab ႏွင့္ Ames Research center ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အာကာသႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း မတ္ဇူကာဘတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎ Aquila အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မသိရွိရေသး ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေဝးထိန္းေလယာဥ္သည္ ပင္လယ္ျပင္မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၆၀,၀၀၀ တြင္ ပ်ံသန္းကာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္သည္။

အဆုိပါ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ား၏ ေလယာဥ္ေတာင္ပံမ်ားသည္ ဘိုးအင္း ၇၃၇ ၏ ေတာင္ပံႏွင့္ တူညီမႈ ရွိသည္။

အေဝးထိန္းေလယာဥ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသးေသာ ေလပိုင္နက္ျဖစ္ၿပီး ၎သတ္မွတ္နယ္ေျမတြင္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္ကာ ေလတိုက္ႏႈန္းလည္း ၿငိမ္သက္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္သလို စြမ္းအင္လည္း သက္သာေစၿပီး ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

Ref: TheNextWeb