တိုရွီဘာေက်ာ္ဝင္းမွ ပ႐ိုမိုးရွင္းျပဳလုပ္

တိုရွီဘာေက်ာ္ဝင္းမွ PSP Model 3000, P4 HS, Wii ႏွင့္ 3DS XL ဂိမ္းစက္မ်ားကို ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ PSP model 3000 ကို ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ်ေပးမည့္အျပင္ modify update အျမင့္ဆံုး ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း ေမတၱာ လက္ေဆာင္ထည့္သြင္း ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ P4 H.S ကို လည္း ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အေခြျဖင့္ သာမက HD, Data တို႔ျဖင့္ပါ ကစားႏိုင္ေသာ Wii ဂိမ္းစက္မ်ားကိုလည္း ယခင္ ေစ်းႏႈန္းထက္ေလွ်ာ႔ခ် ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သလို R4 Card အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 3DS XL ဂိမ္းစက္ဝယ္ယူသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာလက္ေဆာင္ဂိမ္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုရွီဘာေက်ာ္ဝင္း ဖုန္း – ၃၈၄၈၈၅၊ ၃၈၅၅၃၁ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။