ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ Line Application စတစ္ကာမ်ားအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားဖိတ္ေခၚစရာမလိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီ

IMG_0341.jpg

ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ Line Application စတစ္ကာမ်ားအား သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဖိတ္ေခၚစရာမလိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Line Myanmar မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာက ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ Line စတစ္ကာမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္ ဖိတ္ေခၚရမည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ Line Application ေတြကို App Store နဲ႔ ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဖိတ္ေခၚစရာမလိုဘဲ ေဒသတြင္းစတစ္ကာေတြ ရယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Line မွာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ Voice Call, Video Call ႏွင့္ Group Chat မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အခမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ Application တစ္ခုျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳး အစားမ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ကာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Group Chat ကို လူဦးေရ ၂၀၀ အထိ ေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ Line ကို လစဥ္ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁၈၁ သန္းရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံတို႔မွ သံုးစြဲသူေပါင္း ၉၂ သန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စတစ္ကာေပါင္း တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး ပံ့ပိုးေပးေသာ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ပိုင္စတစ္ကာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး store.line.me တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻအႏွံ႔အျပားမွ Line အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စတစ္ကာပံုမ်ားကို အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဖန္တီးေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Line ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။