သုံးစြဲသူ၏ post အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပသေပးမည့္ On This Day feature ကို Facebook မိတ္ဆက္

14020_10204419029615663_3555883203866497832_n.jpg

Facebook သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ post အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပသေပးမည့္ On This Day feature ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Facebook သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမွတ္တရ ျဖစ္စရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ app ကို ဖန္တီးရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Facebook သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမွတ္ရစရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ Timhop app ကို သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ app ကုိ အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ မိုဘိုင္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ေျခာက္သန္းအထိ ရွိလာသည္။

Facebook ၏ On This Day feature သည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တိတိက သုံးစြဲသူမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ား သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ က status update မ်ားကို ေန႔ရက္အတိအက်အလုိက္ ျပန္လည္ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Facebook သည္ ၎ feature ကို လာမည့္ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း တစ္ကမၻာလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ feature ကို Facebook ၏ bookmarks menu, search, News Feed stories သို႔မဟုတ္ iOS, Android ႏွင့္ desktop ဗားရွင္းမ်ားတြင္ မၾကာမီ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကမၻာတစ္ဝန္းသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည့္ Facebook ၏ On This Day feature ကို Facebook web sidebar အျပင္ မိုဘိုင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ app ၏ လမ္းညႊန္ menu ရွိ bookmark အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Facebook မွေပးထားသည့္ link ကို ႏွိပ္၍လည္းေကာင္း၊ On This Day ဟု ရွာေဖြ၍လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TechCrunch