Google ဘာသာျပန္အတြက္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္

Update-News_5.jpg

Google Translate ၌ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ ပိုမိုမွန္ကန္မႈ ရွိလာေစရန္ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းပြဲတစ္ခုကို Google က က်င္းပေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါပြဲသို႔ ျမန္မာစာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး စကားလံုး အမ်ားအျပားကို ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားအနက္ တစ္ပတ္အတြင္း လူငယ္သံုးဦးက ဘာသာျပန္ဆိုမႈေပါင္း ၃,၇၀၀ ကို ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Google Translate ၌ ျမန္မာဘာသာအတြက္ ဘာသာျပန္ဆုိရာတြင္ ယခုထက္ ပိုမိုမွန္ကန္ တိက်လာေစရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ပြဲမ်ား မရွိေသာ္လည္း translate.google.com/community သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ဘာသာျပန္ဆို ထားသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးၾကရန္ Google က ဖိတ္ေခၚ ထားသည့္ အျပင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုမႈမ်ား ပိုမိုမွန္ကန္လာရန္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာမ်ား ပိုမိုတင္ဆက္ေပးၾကရန္ Google က တိုက္တြန္းေျပာဆုိထားသည္။