အြန္လိုင္းေပၚမွ ေငြပို႔ႏိုင္မည့္စနစ္ ေဆာင္ရြက္မည္

Update-News_5.jpg

အြန္လိုင္းေပၚမွ ေငြပို႔ႏိုင္မည့္စနစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

“လက္ရွိ စာတိုက္လုပ္ငန္းက ေငြပို႔တယ္ဆိုရင္ ႐ိုး႐ိုးပို႔တယ္။ Fax နဲ႔ပို႔တယ္။ အခု အြန္လိုင္းေပၚမွာပို႔ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ကို လာမည့္ရွစ္လပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ “၈ လပိုင္းေလာက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ၁၁ လပိုင္းေလာက္မွာ ျပည္သူေတြ လက္၀ယ္ကို ေရာက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လံုၿခံဳေရးပိုင္း ဆိုင္ရာလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။ “ေငြပို႔လႊာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အရင္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ရာကို ငါးက်ပ္ေကာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကေနစၿပီးေတာ့ တစ္ရာကို ျပားငါးဆယ္ပဲ ေကာက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဏ္ေတြလိုျမန္ေအာင္ အြန္လိုင္းစနစ္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အြန္လိုင္းမျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ရဲ႕အကူညီနဲ႔ အြန္လိုင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။