Project Spartan browser တြင္ feature သစ္မ်ားစြာကို Adobe ေထာက္ပ့ံေပးထား

10608515_10204411517547866_3656811876980105138_o.jpg

Adobe သည္ Microsoft ၏ Project Spartan ဟု အမည္ရသည့္ browser သစ္တြင္ feature မ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိပ္တန္း browser ၅ ခုအနက္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ Google ၏ Chrome, Mozilla ၏ Firefox, Apple ၏ Safari ႏွင့္ Opera တို႔သည္ လူတိုင္းက နည္းပညာဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ open-source စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ အေျချပဳ၍ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Windows 10 ႏွင့္အတူ တင္ပို႔သြားမည့္ Microsoft ၏ Internet Explorer ႏွင့္ Project Spartan browser တို႔ကို လူတိုင္းက နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ software စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ browser တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ရန္ အဓိကဝက္ဘ္ဆိုက္၏ အတြင္းပိုင္းကို ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ Project Spartan အဖြဲ႕အေနျဖင့္ browser တစ္ခုကို တိုးတက္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ Adobe သည္ အျခား browser မ်ားတြင္ Web platform ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း Microsoft ၏ platform တြင္ အလားတူ ရလဒ္မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း Microsoft အေနျဖင့္ Project Spartan ကို ဖန္တီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားအာလုံး ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ Project Spartan ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ဘိုဒန္ဘရင္ဇာက blog post ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ Microsoft ႏွင့္ Adobe ပူးေပါင္းမႈသည္ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ျဖင့္ လူတိုင္းကို အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာဖြယ္ရွိသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ Microsoft browser သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို မဂၢဇင္းပုံစံအတိုင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ Adobe ၏နည္းပညာကို သုံးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းအခ်က္မွာ developer မ်ားအေနျဖင့္ ၎ feature မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ browser အမ်ားစုတြင္ ေထာက္ပံ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNET