လုံၿခဳံေရး အဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားသည့္ tablet တစ္မ်ိဳးကို BlackBerry ထုတ္ေဖာ္ျပသ

b-blackberry-a-20150317-870x580.jpg

BlackBerry မွပိုင္ဆိုင္သည့္ Secusmart ကုမၸဏီသည္ Samsung IBM တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ tablet တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ျပသ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Secutablet ဟုအမည္ရသည့္ အဆိုပါ tablet ကို Samsung မွ ထုတ္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ကာ Samsung Galaxy 10.5 အျဖစ္ ထြက္ရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ လုံၿခဳံမႈအသားေပး tablet ကို အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ ဦးတည္ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ tablet ျဖင့္ လူမႈေရး မီဒီယာႏွင့္ ဗီဒီယို platform မ်ားအသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္လည္း ဖန္တီးထားေၾကာင္း Secusmart ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ Secutablet ကို ကန္ေဒၚလာ ၂,၃၈၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ Secutablet တြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ IBM ၏ “app wrapping” နည္းပညာ ပါဝင္လာသည္။

လုံၿခဳံေရးသည္ BlackBerry ၏ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ အစုစု အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ၌ အေျခခံ ျဖစ္ေနေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း BalckBerry ကုမၸဏီ၏ Secusmart GmbH အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဟန္ခရစၥတိုကြာရယ္လ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Secusmart ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဟန္ႏိုဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ CeBit နည္းပညာျပပြဲ၌ Secutablet ထုတ္ကုန္ကို ျပသခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၎ထုတ္ကုန္တြင္ Android OS ပါဝင္လာဖြယ္ ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပ ေနၾကသည္။

Ref: CNET