မိုဘိုင္းဂိမ္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ DeNA ႏွင့္ Nintendo ပူးေပါင္း

mario.jpg

Nintendo သည္ ဂ်ပန္ဂိမ္းကုမၸဏီ DeNA ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့၍ ဂိမ္းအသစ္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သလို အြန္လိုင္းဂိမ္း မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Nintendo ႏွင့္ DeNA ပူးေပါင္းမႈသည္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အရည္အေသြးရွိသည့္ ဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ Wii U သုိ႔မဟုတ္ Nintendo 3DS ဂိမ္းစက္အတြက္ ဂိမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္းထက္ မူရင္းဂိမ္း ဇာတ္လမ္းသစ္မ်ားကို စမတ္ထုတ္ကုန္ မ်ားအတြက္ အဓိကဖန္တီး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Nintendo မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ DeNA ကုမၸဏီသည္ မိုဘိုင္းဂိမ္း မ်ားအတြင္း virtual item ႏွင့္ေငြေၾကး ဝယ္ယူမႈမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြသည့္ freemium မိုဘိုင္းဂိမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုပူးေပါင္းမႈသည္ Nintendo ၏ Mario ႏွင့္ Zelda ကဲ့သို႔ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ မိုဘုိင္းဂိမ္း ထုတ္လုပ္သြားမည့္ ေျခလွမ္းအစ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ Nintendo သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက 3DS ဂိမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ freemium Steel Diver: Sub Wars ကိုစမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ puzzle ဂိမ္း Pokemon Shuffle ကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိထားသည္။

DeNA သည္ ၎ Mobage မိုဘိုင္းဂိမ္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားလာၿပီး Nintendo ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈတြင္ ၎အခ်က္သည္ အေရးပါလာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheGuardian