Cast, Auto Cast and Quick Cast

2015-03-17_00001-.jpg

Frozen Throne Dota မွာ တုန္းက Inventory Key ေတြကုိ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့အခါမွာ War Key လုိ႔ေခၚတဲ့ Third Party Software တစ္ခုကုိ ၾကားခံအသုံးျပဳခဲ့ရၿပီး Hero အားလုံးရဲ႕ Ability ေတြဟာလည္း Legacy Key တစ္မ်ိဳးတည္းရွိတဲ့အတြက္ ကစားသမားေတြဟာ ပုံေသမွတ္သားၿပီး Dota ကစားခဲ့ရပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ Platform တစ္ခုနဲ႔ Dota 2 ဆုိၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ In-game ထဲမွာပဲ မိမိရဲ႕ Hero နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္တုိင္းက် ပုိင္းျခား စိတ္ျဖာႏိုင္မယ့္ Function မ်ားစြာကုိ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီ ျဖစ္သလို ကစားသမားမ်ား အေခ်ာင္ခုိမယ့္ရန္ကေန ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ Third Party Software တစ္ခုခု (ဥပမာ Auto Hotkey) မိမိ Computer မွာ အသုံးျပဳထားမယ္ဆုိရင္ Find Match လုပ္လုိ႔မရတဲ့ System တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Dota 2 ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ၿပီး အရည္အေသြး ပုိမုိတုိးတက္လာဖုိ႔ Setting ထဲမွာရွိတဲ့ Hotkey အခ်ိဳ ႕ရဲ႕ အသုံးဝင္မႈကုိ ေလ့လာထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Hotkey  စာမ်က္ႏွာ Abilities ရဲ႕ေအာက္မွာ ပထမဆုံးျမင္ရတဲ့ Legacy (အေမြဆက္ခံျခင္း) ဆုိတဲ့ Box ကေလးကုိ အမွန္ျခစ္ထားမယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕လက္ရွိ Hero ရဲ႕ Ability Hotkey ေတြဟာ Dota 1
တုန္းက Key ေတြအတုိင္း အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Abilities ရဲ႕ေအာက္မွာရွိတဲ့ Cast, Auto Cast နဲ႔ Quick Cast တုိ႔ဟာ Dota 2 ေရာက္မွသာ ပါဝင္လာတဲ့ Function အသစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

CAST မွာေတာ့ Legacy အမွန္ျခစ္ကုိ ေဖ်ာက္ထားဖုိ႔လိုၿပီး မိမိစိတ္တုိင္းက် Key ေတြကုိ ပုံမွန္အတုိင္း ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Vengeful Spirit ရဲ႕ Magic Missile ကုိ မူလ “C” အစား “Q” “R” အစရွိတဲ့ Keyboard ေပၚက Key တုိင္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Auto Cast ကေတာ့ Dota 1 အေခၚအေဝၚအရ Right Click ႏွိပ္ၿပီး လွည့္သုံးရတဲ့  Ability မ်ား (ဥပမာ Frost Arrow, Burning Spear) ကုိ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ေနရာမွာ သုံးပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ Clinkz ရဲ႕ Sear-ing Arrow ကုိ ဆက္တုိက္ပစ္ဖုိ႔အတြက္ Searing Arrow ရဲ႕ Icon ကုိ Right Click ေထာက္၍ အသုံးျပဳရမွာျဖစ္ေပမယ့္ AUTO CAST ထဲကိုဝင္ၿပီး Searing Arrow ေနရာမွာ ဥပမာ “F” ဆုိတဲ့ Key ကုိ ေပးထားမယ္ဆုိရင္ သင္ “F” ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္တုိင္း လွည့္သုံးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ “F” တစ္ခ်က္ျပန္ႏွိပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လွည့္ထားတာ ျပန္ပိတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Auto Cast ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ Right Click ကုိ Ability Bar ကေန ဝင္ႏွိပ္ေနစရာမလုိဘဲ မိမိ လက္လြယ္မယ့္ Key တစ္ခုခုကို ေပးၿပီး အဖြင့္အပိတ္လုပ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Quick Cast နဲ႔ ကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ဟာ Normal Cast ကို ျပန္မသုံးခ်င္ေလာက္ေအာင္ အားသာခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့အတြက္ Dota 2 ေရာက္မွသာ ပါဝင္လာတဲ့ ဒီ Function ကုိ လူတုိင္းမိမိနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့အထိ ေလ့က်င့္အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ သာမန္ Ability တစ္ခုဟာ Hotkey ကုိ ႏွိပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ Cursor  ျမားကေန Target ပုံစံေျပာင္းသြားၿပီး မိမိအသုံးျပဳလုိတဲ့ ေနရာကုိ Left Click ထပ္ႏွိပ္
ကာ အသုံးျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Quick Cast ဟာ ၎အေျခအေနနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအသုံးျပဳခ်င္တဲ့ေနရာကုိ Cursor ျမားတင္ၿပီး Ability Hotkey ကုိ ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အသုံးျပဳၿပီးသား ျဖစ္ သြားမွာပါ။ ဥပမာ Shadow Shaman ရဲ႕ Hex ကုိ Quick Cast နဲ႔ အသုံးျပဳ မယ္ဆုိရင္ တုိက္ခုိက္မယ့္ Enemy အေပၚကုိ Cursor ျမားကုိ တင္ၿပီး “D” ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း Hex ျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Left Click ႏွိပ္စရာမလုိေတာ့လုိ႔ မ်ားစြာအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္ကထက္ Ability အသုံးျပဳမႈကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္ေစပါလိမ့္မယ္။ Meat Hook အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ “T” ႏွိပ္ၿပီး Left Click ႏွိပ္ေနစရာ မလုိေတာ့ဘဲ မိမိ Hook ပစ္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ Cursor ျမားထားၿပီး “T” ႏွိပ္တာနဲ႔ Meat Hook ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားတဲ့ အေျခအေနဆုိတာ Micro second နဲ႔အမွ် အေရးႀကီးတဲ့ မိမိရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈကုိ ျပသ တဲ့အခါမွာ ပုိမုိလ်င္ျမန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္မွာပဲ ေရးဖူးတဲ့ Tinker  ေဆာင္းပါးမွာ Quick Cast နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Quick Cast ဟာ Instant Ability ေတြျဖစ္တဲ့ Ravage, Freezing Field, Slithereen Crush တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ေနရာမွာ ထူးျခားမႈ မရွိႏိုင္သလုိ AoE Ability ေတြျဖစ္တဲ့ Midnight Pulse, Light Strike Array, Maledict ကဲ့သုိ႔ Ability မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာမွာလည္း AoE မေပၚေစဘဲ ခ်က္ခ်င္းအသုံးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

Unit Action ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာ့ သာမန္အတုိင္း Control သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး “Select Hero” ရဲ႕ေအာက္မွာေတာ့ အလြန္တရာ အသုံးဝင္တဲ့ “Select All Unit” ဆုိတဲ့ Manual Control တစ္ခု ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဥပမာ သင္ကကစားပြဲ အေစာပုိင္းမွာကတည္းက Control ေပးထားလုိ႔မရႏိုင္ေသာ Duration အရ ျပန္လည္ ကုန္ဆုံးသြားမယ့္ Illusion Unit အေျမာက္အျမားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရတဲ့ Phantom Lancer, Brewmaster လုိမ်ိဳး Hero ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ “Select All Unit” မွာဥပမာအေနနဲ႔ “Z” ေပးထားမယ္ဆုိရင္ သင္ “Z” ႏွိပ္လိုက္တုိင္းသင္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ် Unit အားလုံးကုိ Select မွတ္ၿပီးသားျဖစ္ေန မွာျဖစ္လုိ႔ Box ပုံစံ Drag ဆြဲၿပီး Select မွတ္ေနစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ေအာက္က “Select All other Units” ကေတာ့ မိမိ Hero မဟုတ္တဲ့ မိမိရဲ႕ Control Units ေတြကုိ Select မွာ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ Warlock ရဲ႕ Aghanim’s + Refresher Orb တြဲၿပီး အသုံးျပဳတဲ့အခါ ရလာတဲ့ Golem ၄ ေကာင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ Channeling Upheaval အသုံးျပဳေနတဲ့ Warlock ကုိ Select ေရာၿပီး မမွတ္မိေအာင္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “All Other Unit” နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ေရးဖူးတဲ့ Meepo The Geomancer ေဆာင္းပါးမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “Courier Deliver Items” နဲ႔ “Courier Speed Burst” တုိ႔မွာ ဥပမာ 2 နဲ႔ 3 ကုိ ေပးထားမယ္ဆုိရင္ 2 3 ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ သင့္ Item ေတြကုိ Courier က အကုန္သိမ္းႀကံဳး ေကာက္ၿပီး Speed Burst နဲ႔ သင့္ဆီလာပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Items ေအာက္မွာရွိတဲ့ Inventory “CAST” နဲ႔ “Quick Cast” ဟာ အေပၚက Ability ရဲ႕ “Cast” “Quick Cast” နဲ႔ သေဘာတရားခ်င္း အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  သင္ဝယ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတဲ့ Item တစ္ခုကို Shift + Left Click ႏွိပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ SHOP နဲ႔ ကပ္လ်က္က “Quick Buy” Box ထဲမွာ အဆုိပါ Item  စပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ တန္းစီၿပီးေပးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေပၚလာတဲ့ Item ေတြကုိ ပုံမွန္အတုိင္း Right Click ႏွိပ္ၿပီးဝယ္လုိ႔ ရေပမယ့္ အျမန္ဝယ္ဖုိ႔အတြက္ “Purchase Quickbuy” က Key တစ္ခုခု ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ကို ဝုိင္းတုိက္ခိုက္လုိ႔ ေသဖုိ႔ က်ိန္းေသသေလာက္ ျဖစ္သြားတဲ့အေျခအေနမွာ သင္ေပးထားတဲ့ Purchase Quickbuy  Key ကုိ အလြယ္တကူ ႏွိပ္ၿပီး Item ေတြကုိ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Dota 2 ရဲ႕ အဓိက အားသာခ်က္ေတြထဲမွာ Quick Cast ဟာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Blink Dagger, Dagon ကဲ့သုိ႔ Item ေတြဟာ Quick Cast ေၾကာင့္ အသုံးျပဳရပုိမုိ ေသသပ္လာေစမွာျဖစ္ၿပီး Hotkey စာမ်က္ႏွာမွာ က်န္ရွိေနတဲ့ Key ေတြကေတာ့ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ Key ကုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Dota 2 ရဲ႕ In-Game Improvement ကုိ လ်င္ျမန္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ shortcut ေတြအျဖစ္ တရားဝင္ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳ ၿပီး မိမိရဲ႕ကြ်မ္းက်င္မႈကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ျပသႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

yahooyeeha ( www.myanmardota2.com )