မ်က္စိေဝဒနာ ရွင္မ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ မွန္ဘီလူး တစ္မ်ိဳးကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား ဖန္တီá€

150304164308-smart-contact-lens---sensimed-exlarge-169.jpg

သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားသည္ အရာဝတၳဳကို သုုံးဆအထိ တိုးခ်ဲ႕၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ စမတ္ contact မွန္ဘီလူး တစ္မ်ိဳးတီထြင္ ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မွန္ဘီလူးမ်ား၏ အထူမွာ ၁.၅ မီလီမီတာရွိကာ ပါးလႊာမႈရွိၿပီး အလင္းမျပန္သည့္ မွန္ႏွင့္ filter မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎မွန္ဘီလူးကို တပ္ဆင္ထားသူသည္ မ်က္စိသုိ႔ အလင္းဝင္ေရာက္ လာသည့္အခါ မွန္မ်ားမွ ျပန္ကန္ထြက္လာသည့္ အလင္းျဖင့္ လူ သို႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳတို႔ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎မွန္ဘီလူးသည္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ ပ်က္စီးလာသည့္ ေရာဂါသည္ (AMD) မ်ားကို အျမင္အာ႐ုံ တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၎ေရာဂါသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး မ်က္စိေရာဂါမ်ားတြင္ တတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေနလ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ေရာဂါသည္ မ်က္စိအတြင္းရွိ မ်က္ၾကည္လႊာကို တျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး အဓိကအက်ဆုံး အျမင္အာ႐ုံကို ဆုတ္ယုတ္လာေစသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ေရာဂါကို ကုသႏိုင္သည့္ အေျခအေန အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ AMD ေရာဂါသည္ အျမင္အာ႐ုံ ကုသမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို အေျဖရွာရာတြင္ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ EPFL တကၠသိုလ္ရွိ သုတသနဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ အီရစ္ထရန္ဘေလက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္သူ ထရန္ဘေလသည္ မွန္ဘီလူး၏ အျမင္အာ႐ုံဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္းကို ဖန္တီးေနလ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ ထရန္ဘေလသည္ AMD ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ခြဲစိတ္ကာ မွန္ဘီလူးကို ထည့္သြင္းေပးထားေသာ္လည္း ၎နည္းလမ္းသည္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNN